Cụm sân bóng đá Làng thể thao Tuyên Sơn

Số 22 đường 2/9 (Quận Hải Châu, Đà Nẵng)
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân