Đội bóng tại Hà Nội

 • FC ChaoVit

  FC ChaoVit

  Hồng Quang Phạm Hồng Quang Nói chuyện

  Test

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 23 tuổi

 • flc

  flc

  lưu Anh Dũng Nói chuyện

  Trình độ: Trung bình yếu

 • FC Hơi yếu

  FC Hơi yếu

  Nguyễn Hùng Nói chuyện

  Trình độ: Trung bình

 • FC VNCI

  FC VNCI

  FC VNCI Nói chuyện

  Gồm các ae làm văn phòng trong cùng 1 công ty. Mục đích rèn luyện sức khỏe, vui vẻ

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 46 tuổi

 • Fc methanol

  Fc methanol

  Vũ Hợp Nói chuyện

  Trình độ: Trung bình yếu

  Nhóm tuổi: Dưới 37 tuổi

 • EDURA

  EDURA

  Nhật Sinh Nhật Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 36 tuổi

 • FC Phủi Bụi

  FC Phủi Bụi

  Dương Hưng Nói chuyện

  Đội toàn gà, tập dưỡng sinh thôi anh em ơiii

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 24 tuổi

 • Cùi bắp

  Cùi bắp

  Hai Be Hai Nói chuyện

  Trình độ: Rất mềm

  Nhóm tuổi: Dưới 27 tuổi

 • FC AE NHỔN

  FC AE NHỔN

  Trần Hiếu Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 30 tuổi

 • Gitiho

  Gitiho

  Hoàng Min Hoàng Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 31 tuổi

 • Fc JAV

  Fc JAV

  Nguyễn Phong Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

 • ...

  ...

  Vũ Lê Vũ Nói chuyện

  Trình độ: Trung bình yếu

 • FC K7

  FC K7

  trị Quản trị Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

 • vinh FC

  vinh FC

  tran vinh tran Nói chuyện

  đang cập nhật

  Trình độ: Mới chơi

  Nhóm tuổi: Dưới 35 tuổi

 • FC 2Vinh

  FC 2Vinh

  vinh tran van vinh Nói chuyện

  Trình độ: Mới chơi

team của bạn Không tìm được đối tác phù hợp? Mời đối giao lưu