Sân Bóng ABC Đông Đô 2

Tôn Thất Thuyết (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân