Sân bóng đá ACC-243

Nằm tại Sân bay Đà Nẵng (Quận Hải Châu, Đà Nẵng)
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân