Sân bóng đá Cỏ Nhân Tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền

Học Viện Báo Chí, Số 36 Xuân Thuỷ (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Giá thuê sân 7 người
06:00 - 16:00
300.000vnđ
16:00 - 17:30
600.000vnđ
17:30 - 20:30
800.000vnđ
20:30 - 22:00
400.000vnđ
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân