SÂN BÓNG ĐÁ VAS2

SỐ 5 LÊ TRỌNG TẤN-THANH XUÂN (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Giới thiệu về sân