Sân Bóng Đầm Hồng II

Ngõ 93 - Hoàng Văn Thái (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Giá thuê sân 7 người
16:00 - 17:30 Từ thứ 2-6
200.000vnđ
17:30 - 19:00
600.000vnđ
19:00 - 20:30
850.000vnđ
20:30 - 22:00
450.000vnđ
16:00 - 17:30 Thứ 7, Chủ nhật
400.000vnđ
Giới thiệu về sân