Sân bóng Hà Trì

khu 2 hà trì hà đông (Quận Hà Đông, Hà Nội)
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Trì: khu 2 hà trì hà đông gồm 2 sân 7 1 sân "9

giao lưu bắt đối tác