Sân bóng Minh Đức

112 CT (Quận Hà Đông, Hà Nội)
Giá thuê sân 5 người
05:30 - 17:05 Từ thứ 2-6
300.000vnđ
05:30 - 17:30 Thứ 7, Chủ nhật
400.000vnđ
Giá thuê sân 7 người
17:25 - 23:55
20.000vnđ
21:45 - 23:55
300.000vnđ
Giới thiệu về sân