Sân bóng tại Bắc Giang

 • Sân bóng đá Thanh Bình

  Thôn Thanh Bình, Tân Thịnh, Tân Thịnh , Lạng Giang (Huyện Lạng Giang, Bắc Giang)

  Giá thuê sân 7 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  phan giang - 0948010801

  Chi tiết
 • Sân bóng đá Thanh Bình Lạng Giang

  Thôn Thanh Bình, Tân Thịnh (Huyện Lạng Giang, Bắc Giang)

  Giá thuê sân 7 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  Hỗ Trợ - 0948010801

  Chi tiết