Sân bóng tại Bắc Ninh

 • Sân bóng đá Cẩm Giàng

  Phường Đồng Nguyên, Đồng Nguyên (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)

  Giá thuê sân 5 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  phan giang -

  Chi tiết
 • Sân bóng đá Đông Ngàn

  Khu phố Xuân Thụ (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)

  Giá thuê sân 7 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  phan giang - 0947348688

  Chi tiết
 • Sân bóng đá Xuân Lâm

  Phố Chùa Thầm-Xã Xuân Lâm (Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh)

  Giá thuê sân 7 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  phan giang - 0966333856

  Chi tiết
 • Sân bóng đá Bất Lự

  Khu dãn dân Bất Lự, Hoàn Sơn , Tiên Du (Huyện Tiên Du, Bắc Ninh)

  Giá thuê sân 7 người

  06:00 - 16:00 300.000vnđ

  16:00 - 17:30 600.000vnđ

  17:30 - 20:30 800.000vnđ

  20:30 - 22:00 400.000vnđ

  phan giang - 0902123855

  Chi tiết