Sân bóng Tin học kinh tế

Trần Đại Nghĩa, Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Giá thuê sân 7 người
16:30 - 18:00
450.000vnđ
18:00 - 19:30
600.000vnđ
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân
Ahihi
OK!