Sân đội cấn

266 Đội Cấn (Quận Ba Đình, Hà Nội)
Giá thuê sân 5 người
16:00 - 17:30
300.000vnđ
17:30 - 18:30
200.000vnđ
18:30 - 20:00
500.000vnđ
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân
Sân đội cấn

Sân đội cấn