Fc phòng khám 25A Thi Sách

 • Thời gian:17h30 Thứ Năm ngày 10/10/2019

  Cần đi khách

  Khu vực: Hồng Hà - Ba Đình Hoàn Kiếm

  Trình độ:Trung bình yếu

  Trạng thái: Đã quá hạn

  VỠ ĐỐI Fc Likes hàng văn phòng tìm đối giao lưu: Sân 10/10- Hồng Hà- Hoàn Kiếm Time:17h30 bóg lăn Thứ 7 này 23/2... Tl:3,4,5 or 50/50 (nước, tài) Tìm đối TBY- không chân tay miệng- đá lâu dài Liên hệ:*********

  Fc phòng khám 25A Thi Sách