Tiện ích

Tìm đối đá bóng

- Bạn được phép gửi lời mời đối giao lưu tới nhiều đội cùng 1 lúc mà không cần gọi điện, chờ đợi đối trả lời để tiếp tục hỏi đối tiếp theo.

- Hệ thống tự động kiểm tra, tìm đối giúp bạn liên tục từng phút. Tự động gửi thông báo kết quả qua ứng dụng mobile hoặc trực tiếp qua phần thông báo của website.

- Thông báo tìm đối thành công bao gồm thông tin chi tiết về đối, nick name, số điện thoại đội trưởng để bạn có thể chat qua web hoặc gọi điện trực tiếp.


Đặt sân trực tuyến

  • - Cho phép bạn kiểm tra tình trạng sân trống và đặt sân trực tuyến.

Quản lý đội bóng

  • - Thông tin về đội / nhóm
  • - Quản lý thành viên
  • - Quản lý quỹ, thống kê thu chi
  • - Lịch sử các trận giao hữu

Quản lý sân

  • - Tính năng thêm mới, sửa, xóa sân.
  • - Quản lý lịch biểu chi tiết tới từng sân con.
  • - Tự động cập nhật lịch biểu khi có đăng ký trực tuyến hoặc cập nhật từ chủ sân.
  • - Tính năng ghép sân, chia sân.
  • - Tự động thông báo sân trống và đăng tin quảng cáo / khuyến mại lên facebook và website timdoinhanh.com

Ứng dụng mobile

- Giúp bạn cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi.