Tìm đối đá bóng tại Hồ Chí Minh

 • AE FC Cần đi khách

  Hà Đăng Nói chuyện

  Thời gian:19h00 Thứ Năm ngày 04/03/2021

  Khu vực:Tân Bình, Phú Nhuận,...

  Trình độ:Trung bình khá

  Kèo: 5/5

  Trạng thái: Đang chờ

  Có sẵn 2 đội, tìm đội 3 đã có sân cố định Thứ 5 hàng tuần giao lưu 3 đội

 • AE FC Cần đi khách

  Hà Đăng Nói chuyện

  Thời gian:19h00 Thứ Năm ngày 11/03/2021

  Khu vực:Tân Bình, Phú Nhuận,...

  Trình độ:Trung bình khá

  Kèo: 5/5

  Trạng thái: Đang chờ

  Có sẵn 2 đội, tìm đội 3 đã có sân cố định Thứ 5 hàng tuần giao lưu 3 đội

 • AE FC Cần đi khách

  Hà Đăng Nói chuyện

  Thời gian:19h00 Thứ Năm ngày 18/03/2021

  Khu vực:Tân Bình, Phú Nhuận,...

  Trình độ:Trung bình khá

  Kèo: 5/5

  Trạng thái: Đang chờ

  Có sẵn 2 đội, tìm đội 3 đã có sân cố định Thứ 5 hàng tuần giao lưu 3 đội

 • AE FC Cần đi khách

  Hà Đăng Nói chuyện

  Thời gian:19h00 Thứ Năm ngày 25/03/2021

  Khu vực:Tân Bình, Phú Nhuận,...

  Trình độ:Trung bình khá

  Kèo: 5/5

  Trạng thái: Đang chờ

  Có sẵn 2 đội, tìm đội 3 đã có sân cố định Thứ 5 hàng tuần giao lưu 3 đội

 • AE FC Cần đi khách

  Hà Đăng Nói chuyện

  Thời gian:19h00 Thứ Năm ngày 01/04/2021

  Khu vực:Tân Bình, Phú Nhuận,...

  Trình độ:Trung bình khá

  Kèo: 5/5

  Trạng thái: Đang chờ

  Có sẵn 2 đội, tìm đội 3 đã có sân cố định Thứ 5 hàng tuần giao lưu 3 đội

Team của bạn Không tìm được đối tác phù hợp? Mời đối giao lưu