Viktor

08 Hà Văn Tính (Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)
Giá thuê sân 5 người
05:30 - 22:00 Từ thứ 2-6
100.000vnđ
05:00 - 21:00 Thứ 7, Chủ nhật
200.000vnđ
17:00 - 18:30 Thứ 7, Chủ nhật
1.500vnđ
Giới thiệu về sân
Sân đá bóng vì sức khỏe

Sân tạo ra nhằm mục đích test thử chức năng tạo sân bóng đá